Idees i valors

L'associació Ànemos promou la col·laboració entre joves per desenvolupar projectes que puguin produir un impacte positiu en diferents comunitats. Per aquest motiu, ens proposem connectar a estudiants de diverses regions, representatives de diferents realitats, amb l'objectiu de crear llaços i una xarxa col·laborativa de coneixement i desenvolupament mutu.

El nostre ideari també pretén fer front a les desigualtats i disparitats de gènere a les àrees educatives, polítiques, econòmiques i socials que afecten negativament tant a les persones com a les seves comunitats. Entenem la “igualtat de gènere” com l'existència d'una igualtat d'oportunitats i drets entre les dones i els homes que els brindi i garanteixi la possibilitat de realitzar la vida que ells i elles mateixes desitgin. D'aquesta manera, qualsevol activitat educativa un instrument molt eficaç per impugnar les pràctiques negatives i misògines mitjançant un procés de diàleg, consens i acció.