Projecte de Cooperació, Igualtat i Desenvolupament (CID)

El projecte CID és una proposta educativa i solidària amb dues línies d’actuació: una d’abast local i, l’altra, internacional. En primer lloc, el projecte se centra en empoderar els estudiants de 4t d’ESO de diferents centres educatius de Castellbisbal i de Terrassa, dotant-los d’una sèrie de coneixements, competències i eines per afavorir el seu desenvolupament com a ciutadans; potenciant el pensament crític i la mobilització social. D’altra banda, el projecte també s’orienta a la cooperació pel desenvolupament d’altres comunitats. El projecte permet establir vincles entre els adolescents catalans i les ONGs locals d’Uganda i Nicaragua i, d’aquesta manera, permet que els joves puguin conèixer en profunditat l’estil de vida d’aquestes comunitats per, després, poder contribuir en la seva millora i cooperar per donar resposta a les seves necessitats econòmiques, educatives, sanitàries i de desenvolupament.

Amb aquest projecte es treballen diferents continguts didàctics sobre els diferents contextos (Nicaragua, Uganda i Catalunya) per tal de crear un espai global de referència. El material didàctic que cada centre educatiu treballa al seu propi context, es comparteix amb la resta d’agents participants a través d’una plataforma online, a la qual tothom hi té accés, permetent així, l’anàlisi i la reflexió a partir de la informació generada.

La fase final del projecte contempla la presentació de propostes de cooperació al desenvolupament dissenyades per part dels estudiants de Catalunya conjuntament amb les comunitats de Nicaragua i Uganda. Aquestes propostes seguiran les pautes d’un projecte de cooperació i seran valorades pel conjunt de l’alumnat i per les entitats col·laboradores.