Coneix-nos

Ànemos és una organització sense ànim de lucre formada per joves professionals de diferents disciplines, amb la missió de fomentar el pensament crític, l’educació en valors i el foment de la participació social ciutadana. Aspirem a portar a terme projectes emmarcats per la solidaritat, el respecte, la tolerància i la cooperació; que entenguin l’educació com a principal eina pel canvi i el desenvolupament cap a l’equitat i la justícia social.

El nostre objectiu com a entitat es focalitza en impulsar projectes socials i educatius que contribueixin en la defensa dels Drets Humans i permetin combatre les injustícies i les desigualtats en diferents contextos.

Actualment, convivim amb realitats fragmentades física i socialment, on moltes persones es veuen obligades a viure en situacions d’exclusió social, discriminació, pobresa, etc. És una realitat dramàtica que coexisteix amb la nostra concepció de societats com a llocs públics de convivència. Treballem conjuntament contra les injustícies, amb la voluntat de conscienciar, sensibilitzar i fer reflexionar el nostre entorn sobre aquestes situacions; i empoderar les persones pel canvi social, sota el lema:

El cambio está en nuestras manos.

;